| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Introducing Dokkio, a new service from the creators of PBworks. Find and manage the files you've stored in Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more. Try it for free today.

View
 

VSO Stizona

Page history last edited by Rohan 7 years, 11 months ago

Hallo allemaal ,

 

Ik heet Jonas       

Ik heet Gefferey

Ik heet  Ali

Ik heet Rachella
Mijn naam is Mario

Ik heet  Julyssa

en ik ben Roshan

Wij zitten  in groep 1

 


(Van links naar rechts);
Ali, Mario, Gefferey,
Negesty, Julyssa en Shiranie

 

Ik ben Jerrel
Mijn naam is Shiranie
En ik ben Neguesty

Wij zitten in groep 2
Ons zie je op de twee foto's boven en beneden

 

Ik ben Sunaina 

Mjin naam is Latacyana

Ik ben Chardel
Wij zitten in groep 3

 

(Van links naar rechts)
Roshan - Rachella - Sunaina - Lataciyana - Jurell.  

 

 

Wij allen zjin van VSO. Stizona school. Stizona staat voor  Stichting Zonder Naam. Deze school geeft begeleding aan moeilijk en zeer moeilijk lerende kinderen. Daarnaast ook aan dropouts van het basis onderwijs. Op Stizona kunnen wij kiezen uit de richtingen tuinarbeid, houtbewerking, metselen en huishoudkunde. Wij gaan ook stage lopen in een bedrijf. Op die manier leren we een vak om later zelfstandig te werken. 
Op 23 februari hebben wij de opening van onze mediatheek. 

 

Opendag op Stizona

 

Met vriendelijke groet van
ons allen.  

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.